FAQ for ejendomsmæglere

 • Er der privat vejlaug /privat vej? NEJ
 • Er der tinglyst pligtigt medlemskab af grundejerforeningen? JA
 • Afvikledes der gæld igennem grundejerforeningen? NEJ
 • Er der i GF påtænkt udgiftkrævende projekter? NEJ
 • Er der nogle langtidsrestancer ud over 6 mdr til grundejerforeningen?  Kontakt kasseren for aktuel status for den aktuelle ejendom.
 • Hvor meget betales i årlig kontingent? 465 kr.
 • Opkrævningsperioden er fra 1 juni til 31 maj. med seneste betalings frist den 15. juni.
 • Regnskab og budget, se i menuen Generalforsamling-mødeindkaldelser.
 • Er der udover kontingentet yderligere bidrag til grundejerforeningen? NEJ
 • Er der påtænkt udgiftkrævende projekter? NEJ
 • Skal der betales depositum/indskud? NEJ
 • Findes der en antenneforening? NEJ (dog mulighed for kabelTV ).
 • Er der via grundejerforeningen en snerydningsondring?    JA
 • Er der en kort og sikker skolevej?   JA
 • For information om regnskab og referater se under Menuen "Generalforsamling"