sidst redigeret 2021-10-30.
        Referat af bestyrelsesmøder  .

Bestyrelsesmøde i GF Aagesdal 11.10.21. Online.

Deltagere: Sebina, Kenneth og Philip (referent).

Suppleanter Per og Signe var også inviteret.

 

1) Kontingent, 30 parceller mangler at betale trods mobilepayløsning. Stort arbejde at nogen ikke betaler og andre betaler dobbelt eller forkerte beløb.

Kenneth vil undersøge muligheden for tilmelding til PBS.

Vi skal have rykkerskrivelse ud til dem der ikke har betalt. Sebina kommer forbi med 10 rykkere til hver, som vi deler ud.

2) Bøndermosestien - er der fortsat et sti-laug? Philip skriver til Signe og Per

3) Økonomi. Der står 108.000 kr. på kontoen – vi betaler strafrente for beløb > 100.000 kr. Evt. skal kontingentet nedsættes igen.

4) Diskussion af bestyrelsens og selve foreningens berettigelse. Vi mener at både foreningen og dermed bestyrelsen er berettiget. Men at vejen til at kommunikere med fx kommunen er blevet kortere og ‘allemandsret’ og dermed er foreningen ikke længere talerør. Eksempel herpå kunne være forslaget om bedre udsyn i Nordbuen/Pæremosevejkrydset, som interesserede medlemmer selv bør kunne lave en arbejdsgruppe, der går videre med.

5) Chris og Flemming skal have en erkendtlighed for deres deltagelse i bestyrelsesarbejdet, det må blive til næste generalforsamling.

6) Datoen for næste generalforsamling sættes til ???????. Philip kontakter fælleshuset og forhører sig om datoer. Herefter skal vi annoncere i Egebjergbladet og samtidig søge efter nye bestyrelsesmedlemmer.

7) Næste møde til foråret inden generalforsamling, medmindre der kommer noget andet op.


UDSÆTTELSE AF GENERALFORSAMLINGEN

Vedrørende den årlige generalforsamling i G/F Ågesdal har bestyrelse vedtaget følgende:

Med baggrund i Covid-19 virussen og regeringens opfordring, har vi i bestyrelsen valgt at udsætte generalforsamlingen i G/F Ågesdal på ubestemt tid.

Medlemmerne skal holde øje med ny meddelelse om afholdelse, når det igen er tilrådeligt fra sundhedsmyndighederne side at samles i større grupper.

Meddelelsen om ny dato vil blive slået op på foreningens hjemmeside og Facebook i god tid.

Bestyrelsen

______________________________________________________________________________

Bestyrelsen vil selvfølgelig videreføre bestyrelsesarbejdet til generalforsamlingen kan holdes.

Der vil være mulighed for at få den nye indkaldelse til Generalforsamlingen ved at sende nedennævnte oplysninger til foreningens mail-adresse. Vi vil gerne samtidig opfordre medlemmerne til dette, da disse oplysninger også vil kunne bruges fremadrettet til indkaldelser, fremsendelse af referater og kontingent.  Foreningens datapolitik ligger på hjemmesiden.

_____________________________________________________________________________________

De oplysninger vi skal bruge er:

Navn/navne på ejendommens ejer/ejere

Ejendommens adresse

En mail-adresse/mailadresser man ønsker at få meddelelser på

Disse oplysninger bedes sendt til foreningens mail-adresse: aagesdal.gf@gmail.com

_____________________________________________________________________________________

Med håbet om, at vi alle kommer gennem denne periode på en god måde, og vi skal selvfølge følge de opfordringer og regler der udstikkes, ser vi frem til at vi kan afholde generalforsamlingen.

BestyrelsenSidst redigeret 2020-09-15

Til medlemmerne af Grundejerforeningen Ågesdal

Som alle ved har vi ikke kunnet holde generalforsamling i foreningen, grundet nedlukning og forsamlingsforbud. Det ser ikke ud til at forsamlingsforbuddet vil blive ophævet i de nærmeste måneder og det er uvist hvornår.

Derfor vil bestyrelsen bede medlemmerne om at indbetale det foreslåede kontingent på 465 kr. som á conto, indtil vi kan holde generalforsamling og få vedtaget kontingentbetalingens størrelse.

Vi håber at der er forståelse og velvilje, da det vil løse visse problemer ved boligsalg m.v.

Beløbet bedes indbetalt på foreningens konto i Danske Bank via en af følgende muligheder:

- Kontooverførsel til

o Reg.nr.: 1551 Kontonr.: 7065183

- MobilePay til MyShop nummer: 330835.

Husk at angive i kommentarfeltet hvor indbetalingen kommer fra.

- Fx Bøndermosevej 22 forkortes BØN 22

Vi ser gerne, at indbetalingen sker hurtigst muligt og inden ultimo juli 2020.

Vi skal samtidig bede om, at de få som endnu ikke har oplyst deres mailadresse til kassereren bedes sende en e-mail til aagesdalgf@gmail.com med jeres adresse som fx ’BØN 22’ ’ÅGE6’ etc.

Det vil lette vores kontakt til medlemmerne og vi har mulighed for at sende kontingentopkrævninger fremadrettet på nemmere vis end tidligere.

Er der spørgsmål send en mail til ovenstående e-mailadresse.

Bedste hilsner og god sommer,

GF Ågesdal Bestyrelsen