sidst redigeret 2021-05-31.
        Referat af bestyrelsesmøder  .

Bestyrelsesmøde 23/2-21 via Zoom.

Til stede Fleming, Sebina, Kenneth, Philip.

 

1) Drøftelse af mulighed for afholdelse af generalforsamlingen på zoom el lign. Det bliver vi hurtigt enige om ikke er optimalt for 117 parceller. Iflg myndighedernes retningslinier kan vi heller ikkemødes fysisk.

2) Regnskabet gennemgåes, det stemmer. Kontingentet forbliver 465 kr. trods manglende godkendelse på generalforsamling. Udsendes til medlemmerne når det er revideret.

3) Flemming går af som formand af personlige årsager. Skriver en ‘formandens beretning’ og sender ud, herunder også at bestyrelsen mangler medlemmer og en formand. Navn og adresse skal ændres i CVR registret, men hvem skal stå som formand?

4) Chris ønsker også at forlade bestyrelsen selvom han ikke er på valg. 

Bestyrelsesmøde, zoom 13/4-21.

Til stede: Flemming, Sebina, Chris, Kenneth, Philip.

1) Danske Bank skal oplyses om at Flemming og Chris udtræder af bestyrelsen. Og vi skal finde en løsning så et bestyrelsesmedlem udover kassereren kan tilgå kontoen som vedtægterne foreskriver og på den måde kan alle betalinger dobbelttjekkes. Kenneth kontakter banken.

2) Desuden skal vi tilmeldes en ny betalingsløsning, der hedder Business online.

3) Formandens beretning er uddelt og betalingerne for 2021 er begyndt at tikke ind.

4) Flemming har nogle gamle dokumenter fra Hans.

5) Bestyrelseshonorar skal udbetales, skriv til Sebina hvis I har skiftet bankkonto.

 

Philip.                                                            


UDSÆTTELSE AF GENERALFORSAMLINGEN

Vedrørende den årlige generalforsamling i G/F Ågesdal har bestyrelse vedtaget følgende:

Med baggrund i Covid-19 virussen og regeringens opfordring, har vi i bestyrelsen valgt at udsætte generalforsamlingen i G/F Ågesdal på ubestemt tid.

Medlemmerne skal holde øje med ny meddelelse om afholdelse, når det igen er tilrådeligt fra sundhedsmyndighederne side at samles i større grupper.

Meddelelsen om ny dato vil blive slået op på foreningens hjemmeside og Facebook i god tid.

Bestyrelsen

______________________________________________________________________________

Bestyrelsen vil selvfølgelig videreføre bestyrelsesarbejdet til generalforsamlingen kan holdes.

Der vil være mulighed for at få den nye indkaldelse til Generalforsamlingen ved at sende nedennævnte oplysninger til foreningens mail-adresse. Vi vil gerne samtidig opfordre medlemmerne til dette, da disse oplysninger også vil kunne bruges fremadrettet til indkaldelser, fremsendelse af referater og kontingent.  Foreningens datapolitik ligger på hjemmesiden.

_____________________________________________________________________________________

De oplysninger vi skal bruge er:

Navn/navne på ejendommens ejer/ejere

Ejendommens adresse

En mail-adresse/mailadresser man ønsker at få meddelelser på

Disse oplysninger bedes sendt til foreningens mail-adresse: aagesdal.gf@gmail.com

_____________________________________________________________________________________

Med håbet om, at vi alle kommer gennem denne periode på en god måde, og vi skal selvfølge følge de opfordringer og regler der udstikkes, ser vi frem til at vi kan afholde generalforsamlingen.

BestyrelsenSidst redigeret 2020-09-15

Til medlemmerne af Grundejerforeningen Ågesdal

Som alle ved har vi ikke kunnet holde generalforsamling i foreningen, grundet nedlukning og forsamlingsforbud. Det ser ikke ud til at forsamlingsforbuddet vil blive ophævet i de nærmeste måneder og det er uvist hvornår.

Derfor vil bestyrelsen bede medlemmerne om at indbetale det foreslåede kontingent på 465 kr. som á conto, indtil vi kan holde generalforsamling og få vedtaget kontingentbetalingens størrelse.

Vi håber at der er forståelse og velvilje, da det vil løse visse problemer ved boligsalg m.v.

Beløbet bedes indbetalt på foreningens konto i Danske Bank via en af følgende muligheder:

- Kontooverførsel til

o Reg.nr.: 1551 Kontonr.: 7065183

- MobilePay til MyShop nummer: 330835.

Husk at angive i kommentarfeltet hvor indbetalingen kommer fra.

- Fx Bøndermosevej 22 forkortes BØN 22

Vi ser gerne, at indbetalingen sker hurtigst muligt og inden ultimo juli 2020.

Vi skal samtidig bede om, at de få som endnu ikke har oplyst deres mailadresse til kassereren bedes sende en e-mail til aagesdalgf@gmail.com med jeres adresse som fx ’BØN 22’ ’ÅGE6’ etc.

Det vil lette vores kontakt til medlemmerne og vi har mulighed for at sende kontingentopkrævninger fremadrettet på nemmere vis end tidligere.

Er der spørgsmål send en mail til ovenstående e-mailadresse.

Bedste hilsner og god sommer,

GF Ågesdal Bestyrelsen