Generalforsamling

Grundejerforeningen Aagesdal 

Dagsorden

Ordinær Generalforsamling

20. april kl. 19.30

i Egebjerg Fælleshus, Agernhaven 8, 2750 Ballerup


1. Valg af dirigent

2. Beretning v/Formanden

3. Regnskab/Budget 2023 samt kontingentfastsættelse v/ Bestyrelsen

4. Forslag/nyt fra bestyrelsen

5. Nyt fra Bøndermosestiens venner

6. Nyt fra energi/fjernvarmeudvalget

7. Indkomne forslag

8. Valg

Kasserer, Sebina afgår som kasserer.

Medlem Arne Stamnes er på valg. Villig til genvalg.

9. Evt. 


Under mødet vil der være øl og vand og der afsluttes med pizza..


På gensyn 

Bestyrelsen 

Formand: Kenneth Siesing, Rydtoften 4, 2750 Ballerup

Sekretær: Philip Hellman, Ågesdalsvej 4, 2750 Ballerup 

Kasserer: Sebina Klica, Ågesdalvej 6, 2750 Ballerup 

Medlem: Per Bo Jensen, Birkemosevej 12, perbojensen12@gmail.com.

Medlem: Arne Stamnes, Bøndermosevej 28, arne.stamnes@gmail.com.