Bestyrelsen

Bestyrelsen består af:
Formand: Flemming Voss, Bøndermosevej 22, voss.egebjerg@gmail.com
Kasserer: Peter Valbjørn, Birkemosevej 8, petervalbjorn@hotmail.com
Sekretær: Lis Folke, Rydtoften 3, lisfolke@hotmail.com
Repræsentant Bestyrelsen: Philip Nicolas Hellmann, Ågesdalsvej 4 Brixbladlus@gmail.com
Repræsentant Bestyrelsen: Chris Christiansen, Rydtoften 5 , Rydtoften5@gmail.com
Revisor: Benny Lyng Nielsen
Revisor: Flemming Manique
Revisorsuppleant: Jeanette Sonne
Bestyrelses 1. suppleant: ErikPedersen
Bestyrelses 2. suppleant: Aage Vinter Christensen