Bestyrelsen

Bestyrelsen består af:
Formand: 
Kasserer: Sabina Klica, Ågedalsvej 6, 
Sekretær: Lis Folke, Rydtoften 3,
Repræsentant Bestyrelsen: Philip Nicolas Hellmann, Ågesdalsvej 4 
Repræsentant Bestyrelsen: 
Revisor: Benny Lyng Nielsen
Revisor: Flemming Manique
Revisorsuppleant: Jeanette Sonne
Bestyrelses 1. suppleant: ErikPedersen
Bestyrelses 2. suppleant: Aage Vinter Christensen.
Mail kan sendes til aagesdalgf@gmail.com