Historie

Ca. 1790           
Den første gård Aagesdal opføres, tilhørende Taaregaard i Ballerup, matr. 12a-
Ca. 1850           
Disse og Niels Aagesen køber Aagesdal
1898                  
Vægtsmed Niels Peter Jensen bygger nyt – det nuværende – stuehus.
1908                  
14 tdr. land mere opkøbes.
1934                  
Vognmand Tofteng køber Aagesdal
1941                  
Ejnar Pitzner køber gården
1946                  
Udstykningen påbegyndes
1948                  
16. september. Aagesdal Grundejerforening stiftes
1950                  
Vandpumpe opsættes på Birkmosevej (nu Rydtoften 9)
1953                  
Vandværksvand indlægges. Regulering af Pæremosevejs niveau påbegyndes – 1000 m3 jord flyttes.
1956                   
Vejene belægges med slagger
1960                   
Første byggetilladelser
1961                   
Elektricitet kan indlægges
Vejbelysning
Aagesdalsvej føres igennem
1962                   
Renovationsordning med papirsække
1965                   
Rydtoften føres igennem til Bøndermosevej
1967                   
Kloakering påbegyndes
1969                   
Den første Egebjergskole (pavillonskolen) bygges.
1968-70            
Fortove og vejbelægninger anlægges
1969                   
Egebjergklubben stiftes
1972                   
De gamle træ-elmaster nedtages.
1973                   
Foreningens 25 års jubilæum holdes på Ryttergaarden.
1974                   
Nordbuen åbnes samt tunnellen under vejen. Lysregulering af krydset Nordbuen-Egebjergvej.
1983                   
Foreningens 35 års jubilæum fejres i Fælleshuset
1997                   
Kabel-tv kan indlægges.