sidst redigeret 2020-06-01.

Bestyrelsesmøde 3/6-20 hos Flemming, udenfor på terrassen, Bøndermosevej. 

1) Kontingent, intet fastsat da regnskabet ikke er godkendt da generalforsamlingen blev aflyst grundet 

coronaepidemi. Fleming foreslår at folk betaler det i regnskabet foreslåede kontingent ind a conto. 

Flemming har lavet forslag til tekst som Sebina tilretter med mobilepaynummer/kontooplysninger mv. Desuden bedes folk igen om at 

sende oplysninger om mailadresse til aagesdalgf@gmail.com

Vi kan sætte i Egebjergbladet, på facebook og sende til dem, der allerede har givet deres oplysninger. 

2) Generalforsamlingen indkaldes først når der må forsamles 117 mennesker på en gang, så det bliver ikke på denne side af sommerferien. 3) Sebina vil udbetale bestyrelseshonorar. 


UDSÆTTELSE AF GENERALFORSAMLINGEN

Vedrørende den årlige generalforsamling i G/F Ågesdal har bestyrelse vedtaget følgende:

Med baggrund i Covid-19 virussen og regeringens opfordring, har vi i bestyrelsen valgt at udsætte generalforsamlingen i G/F Ågesdal på ubestemt tid.

Medlemmerne skal holde øje med ny meddelelse om afholdelse, når det igen er tilrådeligt fra sundhedsmyndighederne side at samles i større grupper.

Meddelelsen om ny dato vil blive slået op på foreningens hjemmeside og Facebook i god tid.

Bestyrelsen

______________________________________________________________________________

Bestyrelsen vil selvfølgelig videreføre bestyrelsesarbejdet til generalforsamlingen kan holdes.

Der vil være mulighed for at få den nye indkaldelse til Generalforsamlingen ved at sende nedennævnte oplysninger til foreningens mail-adresse. Vi vil gerne samtidig opfordre medlemmerne til dette, da disse oplysninger også vil kunne bruges fremadrettet til indkaldelser, fremsendelse af referater og kontingent.  Foreningens datapolitik ligger på hjemmesiden.

_____________________________________________________________________________________

De oplysninger vi skal bruge er:

Navn/navne på ejendommens ejer/ejere

Ejendommens adresse

En mail-adresse/mailadresser man ønsker at få meddelelser på

Disse oplysninger bedes sendt til foreningens mail-adresse: aagesdal.gf@gmail.com

_____________________________________________________________________________________

Med håbet om, at vi alle kommer gennem denne periode på en god måde, og vi skal selvfølge følge de opfordringer og regler der udstikkes, ser vi frem til at vi kan afholde generalforsamlingen.

Bestyrelsen


Grundejerforeningen Aagesdal

I henhold til vedtægternes §7 indkaldes (Er udsat på ubestemt tid) herved til

Ordinær Generalforsamling

Mandag den 23. marts 2020 kl. 19:30

I Egebjerg Fælleshus, Agernhaven 8, 2750 Ballerup

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning v/Formanden

3. Regnskab v/ Kassereren.

4. Forslag fra bestyrelsen

a. At indkaldelse til foreningens ordinære generalforsamling fremover ikke skal trykkes

og omdeles på papir af hensyn til miljøet. Indkaldelse og dagsorden vil fremover ske

i på foreningens hjemmeside www.gf-aagesdal.dk ultimo februar samme år dog

minimum 3 uger før generalforsamlingen og i Egebjergbladet.

b. Referatet fra generalforsamlingen vil ligeledes kun blive lagt op på hjemmesiden og

ikke omdelt.

c. En ekstraordinær generalforsamling og dagsorden vil blive offentliggjort på

hjemmesiden og i Egebjergbladet.

d. Referat fra generalforsamlingen og betalingsinfo for kontingent vil ligeledes ligge på

hjemmesiden

e. Vi vil henstille til at medlemmerne vil give grundejerforeningen deres mail-adresse,

således at medlemmerne her kan modtage ovennævnte oplysninger fra foreningen.

Vores datapolitik og behandling af personoplysninger ligger på hjemmesiden.

5. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde 14 dage før GF, se næste side)

6. Kontingent/Budget v/Kassereren.

7. Valg: I år er følgende på valg:

A. Formand: Ledig, Flemming Voss, ikke villig til genvalg

B: Sekretær: Philip Hellmann, villig til genvalg

C: Medlem: Chris Christensen, villig til genvalg

D: Revisor 1: Benny Lyng Nielsen, villig til genvalg

E: Bestyrelses 1. suppleant: Ledig

F: Bestyrelses 2. suppleant: Ledig

G: Revisor suppleant: Ledig

8. EVT

Sidst redigeret 2020-06-01

Til medlemmerne af Grundejerforeningen Ågesdal

Som alle ved har vi ikke kunnet holde generalforsamling i foreningen, grundet nedlukning og forsamlingsforbud. Det ser ikke ud til at forsamlingsforbuddet vil blive ophævet i de nærmeste måneder og det er uvist hvornår.

Derfor vil bestyrelsen bede medlemmerne om at indbetale det foreslåede kontingent på 465 kr. som á conto, indtil vi kan holde generalforsamling og få vedtaget kontingentbetalingens størrelse.

Vi håber at der er forståelse og velvilje, da det vil løse visse problemer ved boligsalg m.v.

Beløbet bedes indbetalt på foreningens konto i Danske Bank via en af følgende muligheder:

- Kontooverførsel til

o Reg.nr.: 1551 Kontonr.: 7065183

- MobilePay til MyShop nummer: 330835.

Husk at angive i kommentarfeltet hvor indbetalingen kommer fra.

- Fx Bøndermosevej 22 forkortes BØN 22

Vi ser gerne, at indbetalingen sker hurtigst muligt og inden ultimo juli 2020.

Vi skal samtidig bede om, at de få som endnu ikke har oplyst deres mailadresse til kassereren bedes sende en e-mail til aagesdalgf@gmail.com med jeres adresse som fx ’BØN 22’ ’ÅGE6’ etc.

Det vil lette vores kontakt til medlemmerne og vi har mulighed for at sende kontingentopkrævninger fremadrettet på nemmere vis end tidligere.

Er der spørgsmål send en mail til ovenstående e-mailadresse.

Bedste hilsner og god sommer,

GF Ågesdal BestyrelsenPolitik for persondataloven for 

Grundejerforeningen Ågesdal, 

som følge af EU´s persondataforordning 

Trådt i kraft 25. maj 2018


Foreningens dataansvar


Nedenfor følger Bestyrelsens vurdering af, hvordan Grundejerforeningen kan leve op til EU´s nye regler for behandling af personoplysninger.

Vi vil sikre at dine personoplysninger behandles på en sådan gennemsigtig måde, som du kan være tryg ved.

 

Behandling af personoplysninger

Vi registrerer kun oplysninger, der er relevante for Grundejerforeningens drift. Vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige for foreningen,

Formålet er administration af Grundejerforeningens medlemsregister, så vi har styr på, hvem der er medlemmer, og hvordan vi får kontakt med medlemmerne. Det er oplysninger du selv giver os.

 Følgende oplysninger kan registreres hvis oplyst:

·         Navn

·         Adresse

·         Mailadresse

·         Telefon nr.

·         Medlemmets navn/e

·         Kontingent 

Formålet med behandling af dine oplysninger

 

Grundejerforeningen har behov for disse oplysninger om medlemmet/dig for at kunne varetage medlemshåndterningen. Herunder kontingentopkrævning, udsendelse af indbydelser, beretninger, samt øvrige informationer, der er relevant for grundejerforeningens medlemskab.

Fællesudvalget beder ikke om, og opbevarer derfor heller ikke, personfølsomme oplysninger.

 

Den dataansvarlige for Grundejerforeningen

Data opbevares af kassereren og er password beskyttet. Dataansvarlig er kassereren.

Skrevet af formanden den 15. juni 2018.

Sendt pr. mail til bestyrelsen den 15. juni 2018.

Forventes godkendt på næste bestyrelsesmøde med evt. ændringer


Sneordningen og orientering om indbrud i området på.
Se løbende info om status på: http://blog.egebjerglund-syd.dk/#home