sidst redigeret 2020-09-15.

                                                                        
Fiber-internet i Egebjerg?

Hej! vil du gerne have fiber-internet så tilmeld dig på Gigabit.

Gigabit er nu klar til at du elektronisk, kan fortælle dem, at du gerne vil have fiber-internet.

  • Gå ind på gigabit.dk
  • Søg din adresse frem
  • Læs betingelserne
  • Vælg din hastighed
  • Tilmeld dig

Du må gerne fortælle dine naboer at det nu er muligt at tilmelde sig hos Gigabit.

Tilmelding til Infomøde den 22-10-20 send en mail til post@egebjerglund-syd.dk

Grundet Corona er der kun 50 pladser ialt.

_Gigabit2 
Nu går Gigabit i gang med Fiber på Lerholmvej!
Så husk at tilmelde dig! 


Bestyrelsesmøde 19/8 2020.

Hos Flemming. Til stede Flemming, Chris, Sebina, Philip.

1) Gennemgang af hvilke parceller der har indbetalt kontingent. 44%

2) Vi fortsætter samme bestyrelse til marts 2021. Det er ikke realistisk at holde generalforsamling indtil da. Udskiftning i bestyrelsen i marts 2021 må forsøge at følge rækkefølgen.

3) Der mangler en del medlemmers mailadresser på mailinglisten.

3) Nyt skriv om indbetaling af kontingent samt ovenstående i pkt. 2 og 3 der deles på Facebook, Egebjergbladet og omdeles. Flemming skriver noget og sender det til resten af bestyrelsen inden vi udsender det.

UDSÆTTELSE AF GENERALFORSAMLINGEN

Vedrørende den årlige generalforsamling i G/F Ågesdal har bestyrelse vedtaget følgende:

Med baggrund i Covid-19 virussen og regeringens opfordring, har vi i bestyrelsen valgt at udsætte generalforsamlingen i G/F Ågesdal på ubestemt tid.

Medlemmerne skal holde øje med ny meddelelse om afholdelse, når det igen er tilrådeligt fra sundhedsmyndighederne side at samles i større grupper.

Meddelelsen om ny dato vil blive slået op på foreningens hjemmeside og Facebook i god tid.

Bestyrelsen

______________________________________________________________________________

Bestyrelsen vil selvfølgelig videreføre bestyrelsesarbejdet til generalforsamlingen kan holdes.

Der vil være mulighed for at få den nye indkaldelse til Generalforsamlingen ved at sende nedennævnte oplysninger til foreningens mail-adresse. Vi vil gerne samtidig opfordre medlemmerne til dette, da disse oplysninger også vil kunne bruges fremadrettet til indkaldelser, fremsendelse af referater og kontingent.  Foreningens datapolitik ligger på hjemmesiden.

_____________________________________________________________________________________

De oplysninger vi skal bruge er:

Navn/navne på ejendommens ejer/ejere

Ejendommens adresse

En mail-adresse/mailadresser man ønsker at få meddelelser på

Disse oplysninger bedes sendt til foreningens mail-adresse: aagesdal.gf@gmail.com

_____________________________________________________________________________________

Med håbet om, at vi alle kommer gennem denne periode på en god måde, og vi skal selvfølge følge de opfordringer og regler der udstikkes, ser vi frem til at vi kan afholde generalforsamlingen.

BestyrelsenSidst redigeret 2020-09-15

Til medlemmerne af Grundejerforeningen Ågesdal

Som alle ved har vi ikke kunnet holde generalforsamling i foreningen, grundet nedlukning og forsamlingsforbud. Det ser ikke ud til at forsamlingsforbuddet vil blive ophævet i de nærmeste måneder og det er uvist hvornår.

Derfor vil bestyrelsen bede medlemmerne om at indbetale det foreslåede kontingent på 465 kr. som á conto, indtil vi kan holde generalforsamling og få vedtaget kontingentbetalingens størrelse.

Vi håber at der er forståelse og velvilje, da det vil løse visse problemer ved boligsalg m.v.

Beløbet bedes indbetalt på foreningens konto i Danske Bank via en af følgende muligheder:

- Kontooverførsel til

o Reg.nr.: 1551 Kontonr.: 7065183

- MobilePay til MyShop nummer: 330835.

Husk at angive i kommentarfeltet hvor indbetalingen kommer fra.

- Fx Bøndermosevej 22 forkortes BØN 22

Vi ser gerne, at indbetalingen sker hurtigst muligt og inden ultimo juli 2020.

Vi skal samtidig bede om, at de få som endnu ikke har oplyst deres mailadresse til kassereren bedes sende en e-mail til aagesdalgf@gmail.com med jeres adresse som fx ’BØN 22’ ’ÅGE6’ etc.

Det vil lette vores kontakt til medlemmerne og vi har mulighed for at sende kontingentopkrævninger fremadrettet på nemmere vis end tidligere.

Er der spørgsmål send en mail til ovenstående e-mailadresse.

Bedste hilsner og god sommer,

GF Ågesdal Bestyrelsen