sidst redigeret 2022-03-08.
        Referat af bestyrelsesmøder  .

Bestyrelsesmøde via zoom 15/11-2021.

Til stede Kenneth, Sebina, Philip og Jørn Ishøj fra Egebjerg syd.

Indkaldelsen gik lidt hurtigt, så suppleanter, Signe og Per blev glemt i al hast, undskyld

1) Snemaskinen skal have ny smallere kost og saltspreder.

Den bliver hentet i uge 48 og der påsættes ovenstående, udgift i alt ca. 25.000 kr. Der er blevet ridset en enkelt bil pga. den bredere kost, det vil vi gerne undgå. Udgiften deles ca. 52/48.

2) Hækrunde. Egebjerg syd har været til møde med kommune og fællesudvalget. Kommunen fører ikke ikke tilsyn med nybyg eller ombyg. Man kan melde overskridelser af reglerne om fx hække, der rager ud over skel på ‘borgertip’ på kommunens hjemmeside. Alle grundejere skulle 21/5 have fået noget fra kommunen i eboks omkring dette.

Kenneth melder sig til hækrunden fra Aagesdal GF. Dem, der får påtale denne gang registreres og ved hækrunden næste år laves borgertip, hvis der ikke er reageret på henvendelsen.

3) Hegn, hvad må man og hvad må man ikke. Jørn refererer til de enkeltes parcellers servitutter, som vi dog ikke kan læse igennem for alle 117 parceller. Vi kigger lidt på hegnsloven, som ikke er særlig specifik.

4) Kommunen tillader at man må parkere med to hjul på fortovet. Påtale til dem der parkerer forkert?

5) Vi mangler at betale en regning for snerydning til Syd fra sidste år.

6) Skal vi arbejde for at lave en ny lokalplan for hele området? Vi har ingen lokalplan. Således kan alle nuværende servitutter nedlægges og området kan ‘ensrettes’. Det må vi drøfte i bestyrelsen og evt. Tage op på generalforsamlingen.

7) Skraldespandene bliver sat tilbage lidt hulter til bulter, det er bemærket i Egebjerg Syd. Hos os er problemet tilsyneladende ikke så stort.

8) Der skal være plads til to biler på hver parcel.

8) Generalforsamling dato 31/3. Kl. 20.

9) PBS aftale, vi takker ja uden abonnement.

10) Rykkermeddelelser, de er omdelt.

______________________________________________________________________________

Bestyrelsen vil selvfølgelig videreføre bestyrelsesarbejdet til generalforsamlingen kan holdes.

Der vil være mulighed for at få den nye indkaldelse til Generalforsamlingen ved at sende nedennævnte oplysninger til foreningens mail-adresse. Vi vil gerne samtidig opfordre medlemmerne til dette, da disse oplysninger også vil kunne bruges fremadrettet til indkaldelser, fremsendelse af referater og kontingent.  Foreningens datapolitik ligger på hjemmesiden.

_____________________________________________________________________________________

De oplysninger vi skal bruge er:

Navn/navne på ejendommens ejer/ejere

Ejendommens adresse

En mail-adresse/mailadresser man ønsker at få meddelelser på

Disse oplysninger bedes sendt til foreningens mail-adresse: aagesdal.gf@gmail.com

_____________________________________________________________________________________

Med håbet om, at vi alle kommer gennem denne periode på en god måde, og vi skal selvfølge følge de opfordringer og regler der udstikkes, ser vi frem til at vi kan afholde generalforsamlingen.

BestyrelsenSidst redigeret 2022-03-28

Husk der er generalforsamling torsdag den 32-03-2022 i fælleshuset kl 20.00.

Der har ikke været indkomne forslag.

Indkaldelsen er omdelt og ligger også under "Mødeindkaldelser"

Regnskab/budget 2021/22 ligger under "mødeindkaldelser".

Det underskrevne eksemplar opbevares hos bestyrelsen og kan ses på foranledning.