FAQ for ejendomsmæglere

                                                                                                                                                                                                           Sidst redigeret 2024-01-18

Er der privat vejlaug / privat vej? NEJ                                                                                                                   

Er der tinglyst pligtigt medlemskab af grundejerforeningen? JA

Afvikledes der gæld igennem grundejerforeningen? NEJ

Er der i GF påtænkt udgiftkrævende projekter? NEJ

Grundejerforeningskontingentet udgør kr. 300 kr årligt,

Opkrævningsperioden er fra 1 juni til 31 maj. med seneste betalings frist den 15. juni.

Er der truffet beslutninger der medfører forhøjelse af grundejerforeningskontingentet? NEJ

Påhviler der grundejerforeningens medlemmer fællesgæld? NEJ

Er der udover kontingentet yderligere bidrag til grundejerforeningen? NEJ

Er der påtænkt udgift krævende projekter? NEJ

Skal der betales depositum/indskud? NEJ

Findes der en antenneforening? NEJ (dog mulighed for kabelTV  og fibernet).

Er der via grundejerforeningen en snerydningsordning? JA

Er der en kort og sikker skolevej?   JA

Er ejeren i restance til foreningen? NEJ 

Opkræves der særskilt ydelse i forbindelse med gælden? NEJ

Betales der indskud til foreningen? NEJ

Gebyr til foreningen for at registrere overdragelsen, som skal betales af køber? NEJ

Er der antenneforening? NEJ

Er ejerskifte forbundet med gebyr? NEJ

Skal der udarbejdes/tinglyses dokumenter vedr. ny eller eksisterende sikkerhed? NEJ

Skal eksisterende sikkerhed forhøjes eller ny oprettes? NEJ (ingen af delene)

Det bedes oplyst i hvilket pengeinstitut og på hvilket kontonr. evt. gebyrer og lign. skal indbetales: Gebyr opkræves via PBS til den nye ejer

For information om regnskab og referater se under Menuen "Generalforsamling"


Regnskab og budget, se i menuen Generalforsamling-mødeindkaldelser.