FAQ for ejendomsmæglere

Er der privat vejlaug /privat vej? NEJ

Er der tinglyst pligtigt medlemskab af grundejerforeningen? JA

Afvikledes der gæld igennem grundejerforeningen? NEJ

Er der i GF påtænkt udgiftkrævende projekter? NEJ

Er der nogle langtidsrestancer ud over 6 mdr til grundejerforeningen?  Kontakt kasseren for aktuel status for den aktuelle ejendom.

Hvor meget betales i årlig kontingent? 400 kr.

Opkrævningsperioden er fra 1 juni til 31 maj. med seneste betalings frist den 15. juni.

Regnskab og budget, se i menuen Generalforsamling-mødeindkaldelser.

Er der udover kontingentet yderligere bidrag til grundejerforeningen? NEJ

Er der påtænkt udgiftkrævende projekter? NEJ

Skal der betales depositum/indskud? NEJ

Findes der en antenneforening? NEJ (dog mulighed for kabelTV  og fibernet).

Er der via grundejerforeningen en snerydningsordning?    JA

Er der en kort og sikker skolevej?   JA

For information om regnskab og referater se under Menuen "Generalforsamling"