Historie

Ca. 1790           

Den første gård Aagesdal opføres, tilhørende Taaregaard i Ballerup, matr. 12a-

Ca. 1850           

Disse og Niels Aagesen køber Aagesdal

1898                  

Vægtsmed Niels Peter Jensen bygger nyt – det nuværende – stuehus.

1908                  

14 tdr. land mere opkøbes.

1934                  

Vognmand Tofteng køber Aagesdal

1941                  

Ejnar Pitzner køber gården

1946                  

Udstykningen påbegyndes

1948                  

16. september. Aagesdal Grundejerforening stiftes

1950                  

Vandpumpe opsættes på Birkmosevej (nu Rydtoften 9)

1953                  

Vandværksvand indlægges. Regulering af Pæremosevejs niveau påbegyndes – 1000 m3 jord flyttes.

1956                   

Vejene belægges med slagger

1960                   

Første byggetilladelser

1961                   

Elektricitet kan indlægges

Vejbelysning

Aagesdalsvej føres igennem

1962                   

Renovationsordning med papirsække

1965                   

Rydtoften føres igennem til Bøndermosevej

1967                   

Kloakering påbegyndes

1969                   

Den første Egebjergskole (pavillonskolen) bygges.

1968-70            

Fortove og vejbelægninger anlægges

1969                   

Egebjergklubben stiftes

1972                   

De gamle træ-elmaster nedtages.

1973                   

Foreningens 25 års jubilæum holdes på Ryttergaarden.

1974                   

Nordbuen åbnes samt tunnellen under vejen. Lysregulering af krydset Nordbuen-Egebjergvej.

1983                   

Foreningens 35 års jubilæum fejres i Fælleshuset

1997                   

Kabel-tv kan indlægges.