Foreningens aktiviteter

Da de 117 parceller blev udstykket fra Aagesdal, pålagde den daværende sælger Ejnar Pitzner (via servitutter) alle købere  og fremtidige ejere af pacellerne at:

Være pligtigt medlem af grundejerforeningen.

Grundejerforeningen tager bestemmelser om vejene

Sørge for vedligeholdelse af Bøndermosestien samt Pæremosen og tilhørende areal. Forpligtigelserne varetages af grundejerforeningen

 

Foreningen repræsenterer samtidig medlemmerne i fællesanliggender overfor bl.a. kommunen. F.eks. overfor kommunen i forhold til veje og fortov.

 

Sammen med nabogrundejerforeningen har grundejerforeningen en sneordning, som sørger for at rydde sne på alle fortorve. En ordning, som rigtig mange medlemmer er glade for.  

Foreningen er medlem af Fællesudvalget, hvor de 8 andre omkringliggende grundejerforeninger også er medlem.

Foreningen benytter Fælleshuset til generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og møder med de andre grundejerforeninger i området. 

Det er samtidig muligt for foreningens medlemmer mod betaling at leje Fælleshuset til fester mv. Se www.egebjergfaelleshus.dk/

Foreningen abbonnerer på Egebjergbladet, der udgives af Egebjergklubben.

Egebjergbladet omdeles til alle medlemmer.