dokumentarkiv Bestyrelse

Her kan bestyrelsen lægge dokumenter op. Generel regel: Man lægger op i PDF format hvis det skal arkiveres. Hvis det er et aktivt dokument, der ofte rettes i så er det OK med Word eller lign.

Lav evt en ny mappe, hvis det giver mening for overskuelighedens skyld.

VH Benny

PS: Dokumenter i denne mappe kan kun vi i bestyrelsen se.